Спонзори

Соработници кои ги помагаат активностите на СЗТКМ - Народна Техника на Македонија