Заврши 24-то издание на ФАДФ „Камера 300“

Јубилејната награда -70 години Народна техника на Македонија е  доделена на Филмската школа на КВК „Студио Милтон Манаки“, која работи во составот на Народна техника-Битола. Наградата ја додели Зоран Тодоров, претседател на Народна техника на Македонија.