47-ми Државен натпревар на непрофесионален филм

47ми Државен натпревар на непрофесионален филм кој што се одржа во Спомен куќата Браќа Миладиновци во Струга на ден 01-02.06.2018 фодина во организација на Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија.