Конкурс и пропозиции за 49 ти Државен филмски фестивал на непрофесионален филм

Конкурс и пропозиции за 49 ти Државен филмски фестивал на непрофесионален филм во организација на Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Македонија.

 Конкурс и пропозиции