Регионален натпревар на КМТПМ 2013 - Кичево

Регионалниот натпревар на КМТПМ за ученици од основните училишта ќе се оддржи во:

Кичево:

13.04.2013
ОУ „Кузман Јосифовски Питу“ - Кучево

Народна техника - Кичево

 Во Народна техника – Кичево покрај матичната организација која е носител и координатор на сите активности во регионот на делување , односно општините : Кичево, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница и Македонски Брод , работат и неколку други организации и клубови:

Повеќе...