Работна средба и прием на претставници од Народна техника на Македонија

Работна средба и прием на претставници од Народна техника на Македонија, Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Кичево со градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и договор за 48 Државен фестивал за непрофесуинален филм и за други заеднички активности.