Изложба на фотографии од 2-ра Меѓународна фотоколонија „Старо Нагорничане 2017“

Фотографии од изложбата на 22 фебруари 2018 година, во Куманово, од Втора Меѓународна колонија за фотографија Старо Нагорничане 2017. Изложбата беше организирана од страна на г-дин Душан Доцевски, Народна техника Куманово и Сојузот на здруженијата за техничка култура на Република Македонија.