4 МЕЃУНАРОДНА ФОТОКОЛОНИЈА ЗА ФОТОГРАФИЈА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 2019

4 МЕЃУНАРОДНА ФОТОКОЛОНИЈА ЗА ФОТОГРАФИЈА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 2019 која што се одржа од 5-8.09.2019 година во општина Старо Нагоричане во организација на Народна техника на Македонија, Народна техника Куманово,ФСМ и координаторот г-дин Душан Доцевски а со поддршка на општина Старо Нагоричане и градоначалкичката ѓ-ѓа Жаклина Јовановска.