АГРОТИКА 2020

Посета на Меѓународниот  саем за земјоделство, техника и опрема, механизација, градинарство, преработка, лозарство, овоштарство, винарство, храна, пчеларство, ветеринарство во Солун „АГРОТИКА 2020“

 Агротика 2020