Едукативна посета на меѓународниот саем АГРОТИКА во Солун

Едукативна посета на меѓународниот саем АГРОТИКА во Солун на ден 01.02.2020 година во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот за техничка култура во стопанството на Македонија