Работна средба на делегација од Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на младите истражувачи на Македонија -Наука на млади, во Струмица

Посета и работна средба на делегација од Народна техника на Македонија и Сојузот на здруженија на младите истражувачи на Македонија – Наука на млади, во СОУУД Димитар Влахов од Струмица, со заменик директорот, г-дин Зоран Ристов и договор за 54-ти Државен натпревар на младите истражувачи на Македонија – Наука на млади.