Се оддржа 54-ти Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - Наука на млади

Се оддржа 54-иот Државен натпревар на младите истражувачи од Македонија - Наука на млади. Натпреварот е во организација на Народна техника на Македонија, Сојузот на младите истражувачи на Македонија, Наука на млади и Народна техника Струмица.

Оваа година натпреварот се оддржа на 21 април, во СОУУД Димитар Влахов во Струмица, со поддршка на Министерството за образование и наука на Република Македонија и општина Струмица.