Се оддржа 54-от Државен натпревар на млади техничари и природници од Р. Македонија

На 20 април 2017 година, се оддржа 54-от Државен натпревар на млади техничари и природници од Република Македонија во организација на Сојузот на здруженијата на техничка култура на Македонија - Народна техника и Сојузот на клубови на млади истражувачи и природници на Македонија.

На овој натпревар, кој се оддржа во ООУ „Блаже Конески“ во Прилеп, учество зедоа 380 ученици од основните училишта од повеќе градови во Република Македонија кои имаа можност да ги презентираат своите научно-истражувачки и апликативни резултати од разни области.