Се оддржа 55ти Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија

Се оддржа 55-иот Државен натпревар на младите техничари и природници од Република Македонија

Натпреварот е во организација на Народна техника на Македонија и Сојузот на клубови на младите техничари и природници на Македонија и Народна техника Велес.

Оваа година натпреварот се оддржа на 15 април во ОУ Блаже Конески во Велес.