Изложба МАКИНОВА 2018 и 16 ЕКОНОВА 2018

Одржана 39-та Меѓународна изложба на иновации, патенти, истражувачки проекти индустриски дизајн, младинско творештво и трговски марки МАКИНОВА 2019 и16 Еконова 2018 во организација на НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА и СПАТУМ.