ПОВИК ЗА УЧЕСТВО 41-МАКИНОВА 2020 18-ЕКОНОВА 2020

Повик и пријави за Меѓународна изложба за иновации, патенти, индустриски дизајн, пронајдоци,идеи, трговски марки и младинско творештво по 41 пат МАКИНОВА и по 18 пат ЕКОНОВА во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори за технички унапредувања на Македонија-СПАТУМ и НАРОДНА ТЕХНИКА НА МАКЕДОНИЈА која што е ке се одржи од 08-10-2020 година во Скопје .(начинот и местото за одржување ке бидат дополнително навремено доставени до сите учесници и во согласност со Протоколот на Владата на РСМакедонија и Комисијата за заразни болести при организирање на манифестации.)

Повик

Повик (English)

Пријава 41 ва - МАКИНОВА 2020

Пријава 41 ва - МАКИНОВА 2020 (English)

Пријава 18 та - ЕКОНОВА 2020

Пријава 18 та - ЕКОНОВА 2020 (English)